МОЧЕВИН-К СУПЕРУДОБРЕНИЕ АГРОНАУКОВЕЦ, ООО НПО

удобрения, средства защиты растений, сзр, минеральные удобрения, органические удобрения, гербициды и пестициды, инокулянт, мочевин к, сельское хозяйство

Мочевин-К новітній клас супердобрив. ТРИ В ОДНОМУ!

(патент № 45214А від 15.05.2002)

УВАГА  НОВИНКА!
В січні 2018 року НВО «Агронауковець» налагоджує виробництво НАНО добрива
концентрованого Мочевин К №1 для богарного землеробства з нормою витрат 0,3 л/га – ячмінь та 0,5 л/га – інші культури. Добриво фасується в десяти літрові каністри.
Ціна одного літра 239 грн.
Замовлення по тел.. 050 492 26 88, 067 605 60 36.
Доставка по Україні за рахунок виробника.
Очікувана прибавка врожаю зернових від 0,7 до 1,6 т/га, інших культур від 22 до 66 відсотків.

Добрива класу Мочевин-К (К1, К2 та К6) в нормі 1л/га (129 грн. без ПДВ) безпечні для флори та фауни, зменшують винос з ґрунту вологи рослинами, покращують родючість ґрунтів, якість продукції та сприяють значному збереженню (добавці) врожаю, що підтверджується не тільки багаточисленними подяками сільгоспвиробників, а також витягами зі звітів наукових дослідних установ, інститутів та університетів у т.ч.: 
К6 – для напівсухої інкрустації насіння. Прискорює проростання на 5-10 днів, збільшує масу коренів та рослин на 25% (незалежно від заводської обробки стимуляторами). 
К1 – для першого позакореневого живлення рослин. Збільшує масу коренів та рослин на 50%:

                СОНЯШНИК                                                       ПШЕНИЦЯ

удобрения, средства защиты растений, сзр, минеральные удобрения, органические удобрения, гербициды и пестициды, инокулянт, мочевин к, сельское хозяйство   удобрения, средства защиты растений, сзр, минеральные удобрения, органические удобрения, гербициды и пестициды, инокулянт, мочевин к, сельское хозяйство

 
 

 

 

 

Видно, що слабкі стебла підтяглися до рівня сильних, рослини вирівнялися, листя набуло темно-зеленого кольору, стан посіву задовільний. 
К2  – для другого позакореневого живлення. Забезпечує врожай та якість продукції. 

Слід мати на увазі! – зі звітів наукових установ: 
При інкрустації насіння К6 та підживленні рослин К1 або К2, буде слідуюче: 
а) насіння ріпаку та гірчиці проросте майже все, 1*;
б) пшениця та ячмінь матимуть більш розвинуту кореневу систему, а при виході
    в трубку 
(весною) в кущі буде на 1-2 пагони більше, 2*, 3*, 5*; 
в) перезимівля рослин очікується краща, ніж на пару, в т.ч. ріпаку та гірчиці 95-99 %, 1*; 
г) сходи з'являться, в порівнянні з контролем, на 4-5 днів раніше, 2*. 
Тому, можливо, слід зменшити (для досліду) норму висіву на 20-25%. 

На ринку агрохімікатів України немає добрив, подібних по дії * до Мочевин К: 
- Коренеутворення, потовщення стебел, зменшення виносу рослинами вологи
   з ґрунту 
вдвічі, 2*;
- Покращення якості ґрунту (в різосфері), 3*;
- Забезпечення рослин 
азотом, фосфором, калієм, макро та мікроелементами, 4*; 
- Покращення якості продукції по білку, крохмалю, протеїну, масі 1000 насінин, 3*, 4*;
   пшениці – по хлібопекарських якостях, 4*;
- Збільшення біомаси рослин
(ячмінь - вдвічі) 3*, 5*;
- Посилення імунної системи від хвороб та шкідників.  
- Прискорення фотосинтезу (додає вуглеводів хлорофілу рослинам на 20-25%) 

   та активізація водообміну між клітинами, системність - за рахунок чого покращує дію
   гербіцидів та засобів захисту на 20-25%; 3*, 4*, 5*.

При цьому збережений врожай складає від тонни до подвійної врожайності. 
Чим  гірші агрофон та погодні умови, тим більша кількість збереженої прибавки врожаю в порівнянні з контролем, 3*, 4*, 5*.
* Встановлено дослідами інститутів 
(в повному обсязі звіти приведені на сайті: www.agronauk.narod.ru), в тому числі: 
1*– Землеробства ПР, виконавці:
                                  по ріпаку – к.с.н. Шаталова В.В.; по гірчиці – к.с.н. Косенцова Л.В.

2*– Землеробства ПР: виковець д.с.н. Макаров Л.К.
3*– Одеський захисту ґрунтів: виконавець к.с.н. Голубченко В.Ф.
4*– АКСО Академії аграрних наук України: виконавець д.с.н. Давидова О.С. 
5*– Захисту рослин, м. Київ: виконавець к.с.н. Ярошенко Л.М.

У результаті дослідів в Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона» встановлено, що з добривом Мочевин К прибавка врожаю озимої пшениці по стерньовому попереднику склала від 47,7 - 81,1%, а по пару 16,7 - 17,7 % до контролю.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

удобрения, средства защиты растений, сзр, минеральные удобрения, органические удобрения, гербициды и пестициды, инокулянт, мочевин к, сельское хозяйство

У виробничому досліді пшениця озима сорту Магістр на варіанті з Мочевин К дала високу прибавку врожаю на рівні 6,3 ц/га, або 47,7% від контролю, а у поєднанні з Триходерміном  БТ дуже високу – 10,7 ц/га, що становить 81,1% за досить низького врожаю на контролі -
13,2 ц/га.*

Виконавець: Головний інженер- ґрунтознавець, кандидат с/г наук, доцент В.Ф. Голубченко, тел. (067 871 95 95).
*Коментар К.С.Н. Капелюш О.І.:
«Це ще раз підтверджує, що добрива класу Мочевин-К працюють на богарі, а при запалі  рятують фермерів від банкрутства».

НАНО ДОБРИВО МОЧЕВИНКА- ПАНАЦЕЯ?

   Після публікацій рекламного блоку «Добрива класу  Мочевин К – Озимий ріпак: за 2 гр/га – прибавка врожаю більше 5 ц/га»  поступило, як по email: kap2013@ukr.net. , так і по телефону, багато прохань більш детально проінформувати про це добриво.
 Агронауковці стверджують: якщо насіння окропити К6, навіть якщо воно затарене та оброблене фунгіцидами та стимуляторами, по сходах підживити К1, а при хімпрополкі до гербіциду додати К2, то це  забезпечить  продуктивність закладену генетично майже на 100%.
   Доказ - дивись сайт в інтернеті – набрати Українською: МочевинКа- не «мочивина». Мочевин К не мають нічого спільного з Мочевиною, більш ніж в 100 раз за неї ефективніше та мають багато переваг, витяги з висновків дослідних установ:

 

Голубченко В.Ф.( тел. 067 871 95 95). Одеський  інститут захисту грунтів.
   Досліди за 2012, 2014,2015 та 2016 років:
- Підвищення дози Мочевин-К6 та обприскування ним посівів у фазі кущення в нормі 1 л/га сприяло покращенню забезпеченості ґрунтів рухомим фосфором на 8 мг/кг.,  обмінним калієм - на 59,13 мг/кг, марганцем - на 6,36 мг/кг, гумусу - на 0,08% , кобальтом – на 28,9%
- Обробка насіння  добривом Мочевин-К6 в нормі 1 л/т, та рослин Мочевин-К2 в нормі 1л/га.   дало прибавку врожаю відповідно: пшениці 45,5% ,гороху 30,6% та коріандру 50,6%.

 

Дерега О.А.  Житомирський агроекологічний  університет 
Бакалова А.В.  Кафедра захисту рослин
   Витяг з висновків звіту: Застосування складних добрив Мочевин К на VI етапі органогенезу смородини чорної дає чистої енергії від 1950 до 3232 МДЖ/га, при коефіцієнті енергійної ефективності 1,14 – 1,21 та можливість отримати чистого прибутку від 22100 до 45560 грн/ га з рівнем рентабельності від 230 до  248 %

 

Інститут землеробства південного регіону
Бугаева І.П., Черниченко І.І., Черниченко О.О.

   Наукова дослідна робота з вивчення добрива Мочевин К на картоплі.
Рентабельність агроприйому склала в %:
- Картопля біологічної стиглості «Повінь»- обробка насіннєвих бульб – 1689%;
- Рання картопля «Кобза» - одноразове позакореневе підживлення – 1002%;
- Насіннєва картопля «Світанок київський» - дворазове позакореневе підживлення баковою сумішшю – 1775%.
При цьому товарність урожаю підвищувалась, в порівнянні з контролем на 4.9 %, а кількість бульб під кущем  на 68,6 %. Додатковий врожай склав від 3,2 до 5,6 тон/га.

Довбиш Л.Л.   Житомирський агроекологічний  університет
Степанюк О.В.   Кафедра ґрунтознавства та землеробства
   Оптимальна норма добрива Мочевин К при вирощуванні кукурудзи гібриду ДКС 2960 склала 1,0 л/га. Вона забезпечила одержання врожаю зерна на рівні 98,7 ц/га, що на 25,7% вище контролю.

Гізбуллін Н.Г., Заришняк А.С.   Інститут цукрових буряків УААН
   При внесенні Мочевин К1 максимальний приріст урожайності цукрового буряку склав 5,7 т/га частка цукрози по відношенню до загального вмісту сухої речовини виявилась високою (62-70%), а це є свідченням того, що добриво Мочевин К сприяє відтоку вуглеводів з листа в плоди.

В.В. Шаталова.   Інститут землеробства південного регіону
   Насіння озимого ріпаку перед сівбою обробляли 10%  розчином препарату Мочевин К-6 -1 л на 100 кг.  Висновок: Зимостійкість рослин ріпаку  збільшувалась в середньому на 31%. 
Косевцева Л.В.   Інститут землеробства південного регіону
   Обробка насіння Мочевин -К6 мала позитивний вплив на схожість гірчиці  сарептської. Густота рослин на оброблених посівах становила 270- 293 шт. проти 198 шт/кв. м. без обробки насіння. Обробка насіння препаратом К-6 та обробка посівів К-1 і К-2 в період вегетації дають прибавку врожаю насіння гірчиці 12,6 ц/га. 
Макаров Л.Х.   Інститут землеробства південного регіону
   У варіанті з обробкою насіння сорізу препаратом Мочевин-К6 сходи були більш дружними, менш зрідженими і з’явились на  п’ять  днів раніше інших варіантів. Патент України на винахід АО 1379/00 №17218.

   НВО «Агронауковець» зареєструвало та Мінекології  України дозволило використання комплексних НАНО добрив Мочевин- К (К6, К1 та К2).  Ці добрива виробляються на основі кислот трикарбонового циклу та гумінових витяжок, тому являються екологічно чистими для довкілля, флори, фауни, та водної екосистеми:
   Інститут гідробіології НАН України. Висновок:  на основі аналіза досліджень - добрива Мочевин К відносяться до практично нетоксичних речовин для риб та водної екосистеми, його можна використовувати в сільському господарстві. 
   Добрива класу «МочевинКа»  виробляються по технічним умовам з графою «Секретно». По наявній інформації є бажаючи займатися підробкою. Та марні їх спроби зробити щось подібне по ефективності та дії, наприклад-К2 зменшує винос рослинами вологи вдвічі (зменшує потребу рослин в волозі); К6 – прискорює проростання насіння від 5-ти до 10-ти днів; К1- збільшує кореневу систему та потовщує стебла, в кущі - пшениця, ячмінь та інше, підтягує всі колоски до рівня сильного, рятують врожаї при запалах, в тому числі й на богарі. Добрива  значно покращують грунт в різосфері та якість продукції).
   Нажаль, підробки під маркою «Мочевин К», підривають імідж цієї марки та приносять збитки фермерам.
Щоб дізнатися «хто є хто?» слід звернутись до представника виробника по тел: 050 492 26 88; 067 605 60 36.
НАНО добрива МочевинКа не заміняють традиційні добрива, біопродукцію, фунгіциди та інше, в бакових сумішах з ними покращують їх на третину, що потребує корегування норм їх внесення, за рахунок збільшення маси кореневої системи нівелюють тропізм рослин, завдяки стимуляторам.

Використовуйте добрива класу Мочевин К та отримуйте гарантовані врожаї та прибутки!
Звертайтеся до ВИРОБНИКА за добривами МОЧЕВИН К: (050) 492-26-88, (067) 605-60-36.
Доставка добрив замовникам по території України за рахунок НВО «Агронауковець».

Адрес: 
73008, Херсон, Бериславское шоссе
Телефон: 
тел/факс: (0552) 31-43-57
моб/тел (050) 492-26-88, моб/тел (067) 605-60-36
Фотогалерея: 

табы