РАДА АДВОКАТІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вид деятельности: 

РАДА АДВОКАТІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   Рада адвокатів Херсонської області є органом адвокатського самоврядування регіону.  ЇЇ персональний склад обрано адвокатами Херсонської області на Конференції, яка відбулася 26.09.2017 року. Термін повноважень складає 5 років.


 

ЧЛЕНИ РАДИ :

- АНТОНОВИЧ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
- БУЗІН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- БОЛТУШЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
- МУРАШКІН АНДРЕЙ ВІКТОРОВИЧ
- БАКАРАСЄВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- БЕЗКРОВНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ГРУША МАРИНА ДМИТРІВНА
- ДМИТРУК СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
- ЖЕЛЕЗНЯКОВ ІГОР ІВАНОВИЧ
- КОБЕЦЬ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- КАРПЕНКО ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
- ПАЦАЛОВА ТАМАРА ВАЛЕРІЇВНА
- САВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА БОРИСІВНА
- СЕРГЕТ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- СИСОЄВ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
- СТАНЧУК АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
- ТАРАНОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- ЧУХРАЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

  Відповідно до ст. 48 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:

   1. У період між конференціями адвокатів регіону функції адвокатського самоврядування у регіоні виконує рада адвокатів регіону.

Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону.

   2. Голова та члени ради адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років та адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, місті Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або членом ради адвокатів регіону більше ніж два строки підряд. Кількість членів ради адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону.

   3. На першому засіданні члени ради адвокатів регіону за пропозицією голови ради обирають зі свого складу заступника голови та секретаря ради.

   Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

   Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який їх обрав на посаду.

   4. Рада адвокатів регіону:

   1) представляє адвокатів регіону;

   2) складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференції адвокатів регіону;

   3) забезпечує виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснює контроль за їх виконанням;

   4) здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

   5) приймає присягу адвоката України;

   6) визначає представників адвокатури до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

   7) сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;

   8) розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;

   9) забезпечує в установленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України;

 10) утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

 11) виконує інші функції відповідно до цього Закону, рішень конференції адвокатів регіону, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

   5. Засідання ради адвокатів регіону є повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини її членів. Рада адвокатів регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів.

   6. Голова, заступник голови, секретар ради адвокатів регіону можуть отримувати винагороду за свою роботу, розмір та порядок виплати якої встановлюються конференцією адвокатів регіону.

   7. Рада адвокатів регіону є юридичною особою. Повноваження і порядок роботи ради адвокатів регіону визначаються цим Законом та положенням про раду адвокатів регіону.

   8. Установчим документом ради адвокатів регіону є положення про раду адвокатів регіону, яке затверджується Радою адвокатів України.

 

Адрес: 
73003, Херсон, вул. Б. Мозолевського, 3, 1-й - поверх
Голова Ради адвокатів: (0552) 49-03-35
моб/тел (050) 587-68-20
моб/тел (099) 118-47-38
73003, Херсон, вул. Театральна (Горького), 44
Уповноважений Ради по складанню протоколів
адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-3 КУпАП
(0552) 22-55-46
73003,Херсон,вул. Перекопська, 169
Секретар Ради, адміністратор 1 рівня ЄРАУ
моб/тел (050) 636-51-06

табы