СУПЕРУДОБРЕНИЕ МОЧЕВИН-К (К 1,К 2,К 6) ТОВ НВО "АГРОНАУКОВЕЦЬ"

удобрения, средства защиты растений, сзр, минеральные удобрения, органические удобрения, гербициды и пестициды, инокулянт, мочевин к, сельское хозяйство

удобрения, средства защиты растений, сзр, минеральные удобрения, органические удобрения, гербициды и пестициды, инокулянт, мочевин к, сельское хозяйство

удобрения, средства защиты растений, сзр, минеральные удобрения, органические удобрения, гербициды и пестициды, инокулянт, мочевин к, сельское хозяйство

Мочевин-К новітній клас супердобрив. ТРИ В ОДНОМУ!
(патент № 45214А від 15.05.2002)

Фермери України використовують добрива класу "Мочевин К" 15 років та за його рахунок змінили РИЗИКОВАНЕ землеробство на ГАРАНТОВАНЕ.
 

УВАГА  НОВИНКА!
В січні 2018 року ТОВ НВО «Агронауковець» налагодив виробництво НАНО добрива
концентрованого Мочевин К №1 для богарного землеробства з нормою витрат 0,3 л/га – ячмінь та 0,5 л/га – інші культури. Добриво фасується в десяти літрові каністри.
Замовлення по тел.. 050 492 26 88, 067 605 60 36.
Доставка по Україні за рахунок виробника.
Очікувана прибавка врожаю зернових від 0,7 до 1,6 т/га, інших культур від 22 до 66 відсотків.

Добрива класу Мочевин-К (К1, К2 та К6) в нормі 1л/га ,безпечні для флори та фауни, зменшують винос з ґрунту вологи рослинами, покращують родючість ґрунтів, якість продукції та сприяють значному збереженню (добавці) врожаю, що підтверджується не тільки багаточисленними подяками сільгоспвиробників, а також витягами зі звітів наукових дослідних установ, інститутів та університетів у т.ч.: 
К6 – для напівсухої інкрустації насіння. Прискорює проростання на 5-10 днів, збільшує масу коренів та рослин на 25% (незалежно від заводської обробки стимуляторами). 
К1 – для першого позакореневого живлення рослин. Збільшує масу коренів та рослин на 50%:

                СОНЯШНИК                                                       ПШЕНИЦЯ

удобрения, средства защиты растений, сзр, минеральные удобрения, органические удобрения, гербициды и пестициды, инокулянт, мочевин к, сельское хозяйство   удобрения, средства защиты растений, сзр, минеральные удобрения, органические удобрения, гербициды и пестициды, инокулянт, мочевин к, сельское хозяйство

 
 

 

 

 

Видно, що слабкі стебла підтяглися до рівня сильних, рослини вирівнялися, листя набуло темно-зеленого кольору, стан посіву задовільний. 
К2  – для другого позакореневого живлення. Забезпечує врожай та якість продукції. 

Слід мати на увазі! – зі звітів наукових установ: 
При інкрустації насіння К6 та підживленні рослин К1 або К2, буде слідуюче: 
а) насіння ріпаку та гірчиці проросте майже все, 1*;
б) пшениця та ячмінь матимуть більш розвинуту кореневу систему, а при виході
    в трубку 
(весною) в кущі буде на 1-2 пагони більше, 2*, 3*, 5*; 
в) перезимівля рослин очікується краща, ніж на пару, в т.ч. ріпаку та гірчиці 95-99 %, 1*; 
г) сходи з'являться, в порівнянні з контролем, на 4-5 днів раніше, 2*. 
Тому, можливо, слід зменшити (для досліду) норму висіву на 20-25%. 

На ринку агрохімікатів України немає добрив, подібних по дії * до Мочевин К: 
- Коренеутворення, потовщення стебел, зменшення виносу рослинами вологи
   з ґрунту 
вдвічі, 2*;
- Покращення якості ґрунту (в різосфері), 3*;
- Забезпечення рослин 
азотом, фосфором, калієм, макро та мікроелементами, 4*; 
- Покращення якості продукції по білку, крохмалю, протеїну, масі 1000 насінин, 3*, 4*;
   пшениці – по хлібопекарських якостях, 4*;
- Збільшення біомаси рослин
(ячмінь - вдвічі) 3*, 5*;
- Посилення імунної системи від хвороб та шкідників.  
- Прискорення фотосинтезу (додає вуглеводів хлорофілу рослинам на 20-25%) 

   та активізація водообміну між клітинами, системність - за рахунок чого покращує дію
   гербіцидів та засобів захисту на 20-25%; 3*, 4*, 5*.

При цьому збережений врожай складає від тонни до подвійної врожайності. 
Чим  гірші агрофон та погодні умови, тим більша кількість збереженої прибавки врожаю в порівнянні з контролем, 3*, 4*, 5*.
* Встановлено дослідами інститутів (в повному обсязі звіти приведені на сайті:
http://agronauk.com.ua), в тому числі: 
1*– Землеробства ПР, виконавці:
                                  по ріпаку – к.с.н. Шаталова В.В.; по гірчиці – к.с.н. Косенцова Л.В.

2*– Землеробства ПР: виковець д.с.н. Макаров Л.К.
3*– Одеський захисту ґрунтів: виконавець к.с.н. Голубченко В.Ф.
4*– АКСО Академії аграрних наук України: виконавець д.с.н. Давидова О.С. 
5*– Захисту рослин, м. Київ: виконавець к.с.н. Ярошенко Л.М.

У результаті дослідів в Одеської філії ДУ «Держґрунтохорона» встановлено, що з добривом Мочевин К прибавка врожаю озимої пшениці по стерньовому попереднику склала від 47,7 - 81,1%, а по пару 16,7 - 17,7 % до контролю.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

удобрения, средства защиты растений, сзр, минеральные удобрения, органические удобрения, гербициды и пестициды, инокулянт, мочевин к, сельское хозяйство

У виробничому досліді пшениця озима сорту Магістр на варіанті з Мочевин К дала високу прибавку врожаю на рівні 6,3 ц/га, або 47,7% від контролю, а у поєднанні з Триходерміном  БТ дуже високу – 10,7 ц/га, що становить 81,1% за досить низького врожаю на контролі -
13,2 ц/га.*

Виконавець: Головний інженер- ґрунтознавець, кандидат с/г наук, доцент В.Ф. Голубченко, тел. (067 871 95 95).
*Коментар К.С.Н. Капелюш О.І.:
«Це ще раз підтверджує, що добрива класу Мочевин-К працюють на богарі, а при запалі  рятують фермерів від банкрутства».

НАНО ДОБРИВО МОЧЕВИН К - ПАНАЦЕЯ?

   Після публікацій рекламного блоку «Добрива класу  Мочевин К – Озимий ріпак: за 2 гр/га – прибавка врожаю більше 5 ц/га»  поступило, як по email: kap2013@ukr.net, так і по телефону, багато прохань більш детально проінформувати про це добриво.
 Агронауковці стверджують: якщо насіння окропити К6, навіть якщо воно затарене та оброблене фунгіцидами та стимуляторами, по сходах підживити К1, а при хімпрополкі до гербіциду додати К2, то це  забезпечить  продуктивність закладену генетично майже на 100%.
   Доказ - дивись сайт в інтернеті – набрати Українською: МочевинКа- не «мочивина». Мочевин К не мають нічого спільного з Мочевиною, більш ніж в 100 раз за неї ефективніше та мають багато переваг, витяги з висновків дослідних установ:

 

Голубченко В.Ф.( тел. 067 871 95 95). Одеський  інститут захисту грунтів.
   Досліди за 2012, 2014,2015 та 2016 років:
- Підвищення дози Мочевин-К6 та обприскування ним посівів у фазі кущення в нормі 1 л/га сприяло покращенню забезпеченості ґрунтів рухомим фосфором на 8 мг/кг.,  обмінним калієм - на 59,13 мг/кг, марганцем - на 6,36 мг/кг, гумусу - на 0,08% , кобальтом – на 28,9%
- Обробка насіння  добривом Мочевин-К6 в нормі 1 л/т, та рослин Мочевин-К2 в нормі 1л/га.   дало прибавку врожаю відповідно: пшениці 45,5% ,гороху 30,6% та коріандру 50,6%.

 

Дерега О.А.  Житомирський агроекологічний  університет 
Бакалова А.В.  Кафедра захисту рослин
   Витяг з висновків звіту: Застосування складних добрив Мочевин К на VI етапі органогенезу смородини чорної дає чистої енергії від 1950 до 3232 МДЖ/га, при коефіцієнті енергійної ефективності 1,14 – 1,21 та можливість отримати чистого прибутку від 22100 до 45560 грн/ га з рівнем рентабельності від 230 до  248 %

 

Інститут землеробства південного регіону
Бугаева І.П., Черниченко І.І., Черниченко О.О.

   Наукова дослідна робота з вивчення добрива Мочевин К на картоплі.
Рентабельність агроприйому склала в %:
- Картопля біологічної стиглості «Повінь»- обробка насіннєвих бульб – 1689%;
- Рання картопля «Кобза» - одноразове позакореневе підживлення – 1002%;
- Насіннєва картопля «Світанок київський» - дворазове позакореневе підживлення баковою сумішшю – 1775%.
При цьому товарність урожаю підвищувалась, в порівнянні з контролем на 4.9 %, а кількість бульб під кущем  на 68,6 %. Додатковий врожай склав від 3,2 до 5,6 тон/га.

Довбиш Л.Л.   Житомирський агроекологічний  університет
Степанюк О.В.   Кафедра ґрунтознавства та землеробства
   Оптимальна норма добрива Мочевин К при вирощуванні кукурудзи гібриду ДКС 2960 склала 1,0 л/га. Вона забезпечила одержання врожаю зерна на рівні 98,7 ц/га, що на 25,7% вище контролю.

Гізбуллін Н.Г., Заришняк А.С.   Інститут цукрових буряків УААН
   При внесенні Мочевин К1 максимальний приріст урожайності цукрового буряку склав 5,7 т/га частка цукрози по відношенню до загального вмісту сухої речовини виявилась високою (62-70%), а це є свідченням того, що добриво Мочевин К сприяє відтоку вуглеводів з листа в плоди.

В.В. Шаталова.   Інститут землеробства південного регіону
   Насіння озимого ріпаку перед сівбою обробляли 10%  розчином препарату Мочевин К-6 -1 л на 100 кг.  Висновок: Зимостійкість рослин ріпаку  збільшувалась в середньому на 31%. 
Косевцева Л.В.   Інститут землеробства південного регіону
   Обробка насіння Мочевин -К6 мала позитивний вплив на схожість гірчиці  сарептської. Густота рослин на оброблених посівах становила 270- 293 шт. проти 198 шт/кв. м. без обробки насіння. Обробка насіння препаратом К-6 та обробка посівів К-1 і К-2 в період вегетації дають прибавку врожаю насіння гірчиці 12,6 ц/га. 
Макаров Л.Х.   Інститут землеробства південного регіону
   У варіанті з обробкою насіння сорізу препаратом Мочевин-К6 сходи були більш дружними, менш зрідженими і з’явились на  п’ять  днів раніше інших варіантів. Патент України на винахід АО 1379/00 №17218.

   ТОВ НВО «Агронауковець» зареєструвало та Мінекології  України дозволило використання комплексних НАНО добрив Мочевин- К (К6, К1 та К2).  Ці добрива виробляються на основі кислот трикарбонового циклу та гумінових витяжок, тому являються екологічно чистими для довкілля, флори, фауни, та водної екосистеми:
   Інститут гідробіології НАН України. Висновок:  на основі аналіза досліджень - добрива Мочевин К відносяться до практично нетоксичних речовин для риб та водної екосистеми, його можна використовувати в сільському господарстві. 
   Добрива класу «МочевинКа»  виробляються по технічним умовам з графою «Секретно». По наявній інформації є бажаючі займатися підробкою. Та марні їх спроби зробити щось подібне по ефективності та дії, наприклад-К2 зменшує винос рослинами вологи вдвічі (зменшує потребу рослин в волозі); К6 – прискорює проростання насіння від 5-ти до 10-ти днів; К1- збільшує кореневу систему та потовщує стебла, в кущі - пшениця, ячмінь та інше, підтягує всі колоски до рівня сильного, рятують врожаї при запалах, в тому числі й на богарі. Добрива  значно покращують грунт в різосфері та якість продукції).
   Нажаль, підробки під маркою «Мочевин К», підривають імідж цієї марки та приносять збитки фермерам.
Щоб дізнатися «хто є хто?» слід звернутись до представника виробника по тел: 050 492 26 88; 067 605 60 36.
НАНО добрива МочевинКа не заміняють традиційні добрива, біопродукцію, фунгіциди та інше, в бакових сумішах з ними покращують їх на третину, що потребує корегування норм їх внесення, за рахунок збільшення маси кореневої системи нівелюють тропізм рослин, завдяки стимуляторам.

Використовуйте добрива класу Мочевин К та отримуйте гарантовані врожаї та прибутки!
Звертайтеся до ВИРОБНИКА за добривами МОЧЕВИН К: (050) 492-26-88, (067) 605-60-36.
Доставка добрив замовникам по території України за рахунок ТОВ НВО «Агронауковець».

Адрес: 
Поштова адреса:
ТОВ НВО "Агронауковець"
а/с 82, Херсон-03, 73003
Телефон: 
тел/факс: (0552) 31-43-57
моб/тел (050) 492-26-88, моб/тел (067) 605-60-36
Фотогалерея: 

табы